Creative-Destruction

Title: Hvordan flytte Zimbra-fil til MBOX [Print this page]

Author: camilia    Time: 2021-11-16 13:28
Title: Hvordan flytte Zimbra-fil til MBOX

Flytt enkelt Zimbra-fil til MBOX med tredjeparts KDETools Zimbra til MBOX-konverteringsprogramvare. Den støtter flere e-postklienter som Apple Mail, Pocomail. Det selektive hovedalternativet som brukes til å flytte elementer og mapper fra Zimbra til MBOX.
Lese Mer: https://www.kdetools.com/zimbra/mbox/

Welcome to Creative-Destruction (http://forum.creative-destruction.com/) Powered by Discuz! X3.3